Hướng dẫn thêm cửa hàng mới trên ứng dụng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Khi bạn nâng cấp lên phiên bản Sổ Bán Hàng PRO, bạn có thể tạo nhiều cửa hàng trên cùng một tài khoản Sổ Bán Hàng. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách thêm cửa hàng mới trên ứng dụng Sổ Bán Hàng.

Bước 1: Nhấn ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Thêm (2) để mở trang Thêm cửa hàng

Bước 2: Tại trang Thêm cửa hàng, nhập Tên cửa hàng (3), trả lời câu hỏi Bạn kinh doanh những mặt hàng nào? (4) bằng cách nhấn chọn các ngành hàng trong gợi ý và nhấn Hoàn thành (5) để hoàn thành thêm cửa hàng mới trên ứng dụng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết: