Hướng dẫn tải báo cáo thu chi

Chia sẻ bài viết:

Dữ liệu rất quan trọng đối với chủ cửa hàng. Dữ liệu chính xác là nền tảng báo cáo chính xác, hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định kinh doanh hợp lý của chủ cửa hàng.

Để tải báo cáo thu chi bạn cần thao tác như sau:

Bước 1: Mở Quản lý thu chi

Tại trang chủ , nhấn Xem thêm (1) > Thu chi (2)

Bước 2: Chọn thời gian muốn lấy dữ liệu thu chi

Chọn khoảng thời gian bạn cần tải báo cáo (3)

Bước 3: Tải báo cáo thu chi

Ấn vào nút ↓ (4) ( ở góc phải màn hình )

Tại đây, bạn có thể chọn loại báo cáo:

  • Báo cáo chi tiết Thu chi
  • Báo cáo tổng quan Thu chi

Sau đó chọn Tải báo cáo(5) để hoàn thành tải báo cáo

Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt tải báo cáo tự động trên ứng dụng Sổ Bán Hàng, dữ liệu sẽ được gửi tự động vào email theo tuần.

Chia sẻ bài viết: