GIẢI PHÁP

CHO CÁC CHỦ CỬA HÀNG

Kiểm soát lãi lỗ
Bán hàng online
Kiểm soát tồn kho
In hóa đơn tự động
Quản lý khách hàng
Nhắc nợ khéo léo
Ghi lại thu chi
Kiểm soát dòng tiền
Thu hồi công nợ 

Hoàn toàn miễn phí 

Bán hàng trực tiếp, không cần chia sẻ doanh thu

Có thể nhận tiền trực tiếp ngay lập tức về tài khoản của chủ cửa hàng 

Quản lý sản phẩm và đơn hàng đa kênh chỉ trên một ứng dụng duy nhất 

Tính năng sao chép/ liên kết sản phẩm giúp đồng bộ thông tin sản phẩm, tạo ngay cửa hàng online nhanh chuẩn chỉnh chỉ với 1 chạm 

Tự động trừ tồn kho và quản lý tồn kho hiệu quả 

Theo dõi doanh thu bán hàng đa kênh, quản lý công nợ hiệu quả với tính năng báo cáo cửa hàng

x

Ứng dụng quản lý bán hàng thông minh
cho tiểu thương & chủ cửa hàng

TẢI ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ TẠI