Sổ nhập hàng

Sổ nhập hàng là tính năng sổ chi tiết ghi lại các phiếu nhập kho hàng hoá mua từ nhà cung cấp.

Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn xem và sử dụng Sổ nhập hàng hiệu quả tránh thất thoát kho hàng hoá.

Bước 1: Mở Sổ nhập kho

Xem thêm (1) > Kho hàng (2) > Sổ nhập kho (3)

Bước 2: Quản lý danh sách phiếu nhập kho và xem lại chi tiết nhập hàng

Tại đây, bạn được cung cấp các thông tin:

  • Mã phiếu nhập hàng
  • Ngày nhập hàng
  • Trạng thái thanh toán cho nhà cung cấp
  • Giá trị phiếu nhập hàng

Bạn cũng có thể:

  • Tìm kiếm phiếu nhập hàng bằng cách nhập mã phiếu nhập hàng trên thanh tìm kiếm
  • In tem mã vạch sản phẩm theo phiếu nhập hàng: Chọn đơn hàng có sản phẩm cần in tem mã vạch (1) > Máy in (2) > Điều chỉnh số lượng (3) > Bắt đầu in (4) > In tem (5) > In tem (6)
  • Thay đổi trạng thái thanh toán cho nhà cung cấp: Chọn đơn hàng cần thay đổi trạng thái thanh toán (1) > Thanh toán (2) > Nhập số tiền đã trả, chọn nguồn tiền thanh toán (3) > Xác nhận (4)