Sổ Bán Hàng quản lý được tối đa bao nhiêu cửa hàng?

Chủ cửa hàng có kinh doanh và bán thêm các mặt khác khác cần mở thêm cửa hàng hoặc bạn cần tạo thêm kho hàng, thêm sổ thu chi khác để dễ dàng cùng quản lý trên một tài khoản mà không cần mở thêm hay đăng ký thêm một số điện thoại nào khác.

Phiên bản Pro cung cấp giải pháp mở thêm 2 cửa hàng để cùng quản lý trên một tài khoản. Các cửa hàng sẽ được tạo một thông tin riêng biệt

Cách quản lý nhiều cửa hàng trên Sổ Bán Hàng – SoBanHang