Sổ Bán Hàng có kết nối được máy POS không?

Chia sẻ bài viết:

Dạ hiện SoBanHang có sử dụng hệ điều hành Android nên nếu máy POS dùng Android có thể lên CH play (Google play) tải ứng dụng SoBanHang về là dùng được ạ

Chia sẻ bài viết: