Sổ Bán Hàng có giống sàn TMĐT (shopee, lazada, grab…) không? 

Ứng dụng như một cuốn sổ ghi chép lại các hoạt động bán hàng mà thực hiện hoàn toàn online không giống các sàn TMĐT. Khi bạn sử dụng mình sẽ được hỗ trợ quản lý doanh thu, quản lý số lượng hàng hóa,quản lý kiểm soát lãi lỗ bán hàng…. Ngoài ra bạn còn được hỗ trợ, nhận đặt hàng và tạo đơn hàng cho khách ngay trên ứng dụng để ghi lại doanh thu. Bạn tạo cửa hàng số dưới dạng một website bán hàng giúp chuyển đổi việc kinh doanh trực tiếp sang kinh doanh online dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.

Cách bán hàng trên Sổ Bán Hàng? – SoBanHang