Sổ Bán Hàng có giới hạn số lượng sản phẩm đăng lên cửa hàng không?

Sổ Bán Hàng không giưới hạn số lượng bạn đăng lên ứng dụng để quản lý và bán hàng. Thời gian đầu bạn cần thêm hàng hóa, với số lượng hàng hóa lớn từ vài trăm đến vài nghìn sản phẩm chắc bạn sẽ cần công cụ hỗ trợ tạo nhanh sản phẩm để tiết kiệm thời gian. Vì vậy bạn có thể truy cập vào trang SoBanHang – Quản lý bán hàng toàn diện đây là bản quản lý trên máy tính sẽ giúp bạn tải file sản phẩm có sẵn từ kho dữ liệu của bạn qua ứng dụng. Bạn chỉ cần truy cập trang web, đăng nhập và chọn tính năng Sản phẩm để bắt đầu thêm file sản phẩm.

Hướng dẫn tạo sản phẩm trên Sổ Bán Hàng phiên bản Website – SoBanHang