Sổ Bán Hàng có chức năng bán hàng quét mã vạch không?

Ứng dụng có hỗ trợ tính năng quét mã vạch và kết nối máy quét mã vạch để thao tác tạo đơn bằng cách scan nhanh các sản phẩm.

Bạn thực hiện các thao tác sau để tạo đơn bằng hình thức scan mã vạch trên điện thoại: