Quản lý phí vận chuyển

Mua hàng Online đang là xu hướng hiện nay nên việc phát sinh chi phí giao hàng cho những đơn hàng ở xa là khó tránh.

Phí vận chuyển là một khoản doanh thu của cửa hàng khi bạn hoặc nhân viên cửa hàng đích thân đi giao hàng. Còn nếu thông qua bên thứ ba thì phí vận chuyển là khoản chi phí được tính vào giá trị đơn hàng. Chính vì vậy quản lý phí vận chuyển chính xác giúp báo cáo lãi lỗ phản ảnh đúng tình hình hoạt động của cửa hàng.

Để quản lý phí vận chuyển hiệu quả trên Sổ Bán Hàng, bạn cần biết:

  1. Cài đặt phí vận tự động chuyển trên Sổ Bán Hàng
  2. Ghi phí vận chuyển trong đơn hàng
  3. Cách trừ phí vận chuyển ra khỏi báo cáo lãi lỗ