Cách quản lý nhiều cửa hàng trên Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Để kiểm soát hoạt động của các chi nhánh hoặc các cửa hàng bạn đang kinh doanh, bạn có thể dùng tính năng Thêm cửa hàng trên Sổ Bán Hàng. Các chi nhánh hoặc cửa hàng do bạn phụ trách sẽ được vận hành độc lập trên hệ thống Sổ Bán Hàng.

Để thêm chi nhánh hoặc tạo cửa hàng mới trên cùng một tài khoản Sổ Bán Hàng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhấn vào ảnh đại diện (1) để mở thanh menu dọc trên Sổ Bán Hàng

Bước 2: Nhấn Thêm (2) để mở trang Thêm cửa hàng mới.

Tại trang Thêm cửa hàng mới bạn nhập Tên cửa hàng chọn mặt hàng kinh doanh (3) > nhấn Hoàn thành (4)

Chúc bạn thành công!

Các câu hỏi thường gặp

Sổ Bán Hàng quản lý được tối đa bao nhiêu cửa hàng?

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Quản lý và phân quyền nhân viên

Chia sẻ bài viết: