Quản lý mặt hàng, thực đơn, món

Quản lý mặt hàng, thực đơn, món là nơi để bạn tạo mới các món ăn/mặt hàng của mình. Sau đó đưa món ăn vào các thực đơn để quản lý và lựa chọn.

Trong phần này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các thao tác:

  • Hướng dẫn thêm mới mặt hàng
  • Hướng dẫn thêm mới danh mục
  • Hướng dẫn in tem mặt hàng
  • Danh sách mặt hàng

Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ cùng Sổ Bán Hàng!