Quản lý kho ứng dụng 

Sổ Bán Hàng là ứng dụng quản lý bán hàng phổ biến nhất Việt Nam. Sổ Bán Hàng cung cấp giải pháp quản lý bán hàng toàn diện phù hợp với mọi ngành hàng. Các tính năng của Sổ Bán Hàng được chia nhỏ thành các kho ứng dụng trên Sổ Bán Hàng nhằm giúp bạn dễ dàng, linh hoạt lựa chọn các ứng dụng phù hợp với nhu cầu quản lý hoạt động bán hàng.

Trong kho ứng dụng của bao gồm các ứng dụng:

  1. Bán Online
  1. Quản lý bán hàng
  1. Quản lý tài chính