Quản lý kho ứng dụng 

Sổ Bán Hàng là ứng dụng quản lý bán hàng phổ biến nhất Việt Nam. Sổ Bán Hàng cung cấp giải pháp quản lý bán hàng toàn diện phù hợp với mọi ngành hàng. Các tính năng của Sổ Bán Hàng được chia nhỏ thành các kho ứng dụng trên Sổ Bán Hàng nhằm giúp bạn dễ dàng, linh hoạt lựa chọn các ứng dụng phù hợp với nhu cầu quản lý hoạt động bán hàng.

Trong kho ứng dụng của bao gồm các ứng dụng:

 1. Bán Online
 • Cửa hàng Online/ Website bán hàng
 • Chợ sổ
 • Khuyến mãi
 • Danh thiếp
 • Tạo đơn
 • Đơn hàng
 • Báo cáo cửa hàng
 1. Quản lý bán hàng
 • Tạo sản phẩm
 • Tạo đơn hàng
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý kho hàng hoá
 • Báo cáo lãi lỗ
 1. Quản lý tài chính
 • Sổ thu chi: Ghi chép lại các khoản thu, khoản chi tránh thất thoát tiền bạc.
 • Sổ nợ: Ghi chép lại các khoản nợ của khách hàng hay nợ nhà cung cấp cùng tính năng nhắc nợ tinh tế.
 • Báo cáo thu chi
 • Báo cáo Sổ nợ