2 March, 2022

SoBanHang – Start-up gọi vốn thành công 4 TRIỆU USD trong vòng 8 tháng

Hành trình gọi vốn của SoBanHang SoBanHang là ứng dụng quản lý mọi hoạt động bán hàng chỉ trên 1…

Read Story

Sổ Bán Hàng hỗ trợ tiểu thương bán hàng trên kênh online

Ứng dụng mới của quán quân Startup Việt 2018 có chức năng như một chợ truyền thống. Giúp tiểu thương…

Read Story

Sổ Bán Hàng hỗ trợ tiểu thương bán hàng trên kênh online

Ứng dụng mới của quán quân Startup Việt 2018 có chức năng như một chợ truyền thống giúp tiểu thương…

Read Story

SoBanHang gets $1.5M to help small Vietnamese stores sell online for the first time

A few months ago, brothers Hai Nam Bui and Hai Long Bui were developing a bookkeeping app for small retailers…

Read Story
Arrow-up