Máy quét mã vạch nào kết nối được với Sổ Bán Hàng?

Các dòng máy quét mã vạch kết nối Bluetooth đều có thể kết nối với ứng dụng Sổ Bán Hàng.

Ứng dụng Sổ Bán Hàng có thống kê một vài dòng máy quét mã vạch phù hợp và các thiết bị trong link sau bạn tham khảo qua và xem trong phầm mô tả chi tiết để xem địa chỉ mua máy, hoặc bạn có thể chọn các dòng máy cấu hình tương tự:

https://shop.sobanhang.com/

Bạn lưu ý: Shop chỉ mang tính chất tham khảo, không bán hàng.