Máy in USB có sử dụng in đơn với SBH được không?

Chia sẻ bài viết:

Máy in USB có thể in đơn với SoBanHang trên phiên bản web dành cho tài khoản Pro.

Ứng dụng Sổ Bán Hàng có thống kê một vài dòng máy in phù hợp và các thiết bị trong link sau bạn tham khảo qua và xem trong phầm mô tả chi tiết để xem địa chỉ mua máy, hoặc bạn có thể chọn các dòng máy cấu hình tương tự:

https://shop.sobanhang.com/

Bạn lưu ý: Shop chỉ mang tính chất tham khảo, không bán hàng.

Chia sẻ bài viết: