Làm thế nào để tôi lưu lại dữ liệu đã nhập lên ứng dụng Sổ Bán Hàng?

Chia sẻ bài viết:

Các dữ liệu đã được tạo trong quá trình sử dụng Sổ Bán Hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu Amazon clound. Vì vậy khi bạn thao tác xóa ứng dụng và tải lại ứng dụng, cập nhật phiên bản mới, … thì dữ liệu vẫn sẽ được lưu trữ.

Lưu ý: Bạn chỉ cần đảm bảo đã đăng nhập đúng tài khoản đã đăng ký trước đó với Sổ Bán Hàng.

Trường hợp bạn cần xuất file hoặc Sao lưu dữ liệu trên Sổ như Sản phẩm, Tồn kho, Sổ kho, Đơn hàng, Thu chi, Sổ nợ thì bạn chọn hình thức sao lưu dữ liệu để được gửi file dữ liệu về mail và quản lý.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này bạn cần nâng cấp phiên bản PRO

CTA: nâng cấp phiên bản PRO ngay

Chia sẻ bài viết: