Làm gì để được tích điểm?

Các hoạt động được tích điểm thành viên cho chủ cửa hàng là: tạo đơn hàng, tạo giao dịch Thu chi, nợ, giới thiệu bạn bè, mở mới tài khoản HDBank, gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng của bạn,…

Bạn vào mục Qùa tặng trên ứng dụng mỗi ngày để làm nhiệm vụ và săn thêm điểm từ Sổ Bán Hàng nha: