Không dùng tồn nâng cao thì mình có thấy tồn của sản phẩm mình không?

Chia sẻ bài viết:

Nếu bạn không dùng tồn kho nâng cao thì sản phẩm của bạn không có thể hiện được số lượng đã bán, khách hàng có thể tùy thích chọn mua số lượng mà không phụ thuộc vào số lượng tồn kho của sản phẩm này. Đối với một vài sản phẩm khi đã hết hàng, bạn có thể bật nút “Hết hàng” trong mục thông tin sản phẩm để ẩn sản phẩm này đi trên website bán hàng.

Chia sẻ bài viết: