Trung Tâm Hỗ Trợ

Mọi thông tin bạn cần biết nằm ở đây

Hướng dẫn chỉnh sửa các giao dịch thu, chi

Để chỉnh sửa thông tin giao dịch thu, chi thì đều làm chung các bước…

Written by Hoang Tran
Last updated 9 months ago

Để chỉnh sửa thông tin giao dịch thu, chi thì đều làm chung các bước như sau.

Bước 1: Chọn giao dịch thu,chi cần chỉnh sửa

Vào mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí số 4 từ trái qua phải)

Tại đây, bạn chọn giao dịch thu chi cần chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa giao dịch thu chi

  1. Nếu bạn muốn xóa giao dịch
  • Chọn Xóa, sau đó ấn Đồng ý (nếu đổi ý chọn Quay lại)

       2. Nếu muốn chỉnh sửa giao dịch thu chi

Chọn Chỉnh sửa, nhập thông tin cần chỉnh sửa rồi ấn Cập nhật

 

Vậy là bạn đã chỉnh sửa giao dịch thu chi thành công ^^

Did you find this article helpful?
Similar Articles
Cách ghi lại khoản chi trên SoBanHang

Bước 1: Vào mục Thu chi Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn…

Giải thích mọi thứ trong mục Sổ Thu Chi

Sổ thu chi là công cụ giúp bạn quản lý tài chính lãi lỗ.

Gọi hỗ trợ
Arrow-up