Trung Tâm Hỗ Trợ

Mọi thông tin bạn cần biết nằm ở đây

Giải thích mọi thứ trong mục Sổ Thu Chi

Sổ thu chi là công cụ giúp bạn quản lý tài chính lãi lỗ.

Written by Hoang Tran
Last updated 9 months ago

Sổ bán hàng sẽ hướng dẫn các tính năng có trong sổ thu chi từ trên xuống dưới để các bạn tiện theo dõi. Bắt đầu nào.

1, Thống kê số tiền đã chi/ đã thu 

Sổ bán hàng sẽ thống kê tổng tiền chi/tổng tiền thu của người dùng. Doanh thu/lời lãi của cửa hàng số cũng sẽ tự cập nhật vào mục sổ thu chi này

  • có thể lọc theo thời gian (Hôm nay, tuần này, tháng này,…)

2, Phân tích số liệu thu chi 

Phần Phân tích, là tính năng giúp người sử dụng biết rõ hơn về các nguồn thu, nguồn chi chính để phục vụ cho việc kinh doanh hiệu quả hơn.

3, Lịch sử các giao dịch thu chi

  • Có thể lọc lịch sử giao dịch theo giao dịch đã trả, chưa trả
  • Có thể chỉnh sửa/ xóa các giao dịch không quan trọng
  • Xuất báo cáo thu chi.

4, Nhập khoản chi

Sử dụng khi cần lưu lại các khoản chi.

Link hướng dẫn chi tiết cách nhập khoản chi

5, Nhập khoản thu

Sử dụng khi cần lưu lại các khoản thu.

Link hướng dẫn chi tiết cách nhập khoản thu

Did you find this article helpful?
Similar Articles
Cách ghi lại khoản chi trên SoBanHang

Bước 1: Vào mục Thu chi Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn…

Cách lưu lại thông tin khoản thu trên Sổ Bán Hàng

Bước 1: Vào mục Thu chi Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn…

Gọi hỗ trợ
Arrow-up