Trung Tâm Hỗ Trợ

Mọi thông tin bạn cần biết nằm ở đây

Cách sửa tình trạng sản phẩm

Hết hàng hay còn hàng?

Written by Hoang Tran
Last updated 10 months ago

Bước 1

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 

Bước 2

Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần chỉnh sửa tình trạng trong mục tổng sản phẩm, màn hình sẽ chuyển đến giao diện Chi tiết sản phẩm.
 
Chọn mỳ hảo hảo là sản phẩm cần sửa tình trạng

Bước 3

Tại Chi tiết sản phẩm, tại mục Tình trạng
  • Nếu còn hàng, chọn Còn Hàng
  • Nếu hết hàng, chọn Hết hàng
Nhập xong, chọn Cập nhật là bạn đã sửa tình trạng sản phẩm thành công.
 
 
 
 
 
Did you find this article helpful?
Similar Articles
Làm thế nào để xóa sản phẩm đã đăng

Xóa bớt sản phẩm không nổi bật, kém chất lượng cũng là một cách hay…

Cách tạo đơn hàng cho khách

Dùng cho các khách không đặt hàng qua app

Gọi hỗ trợ
Arrow-up