Trung Tâm Hỗ Trợ

Mọi thông tin bạn cần biết nằm ở đây

Cách lưu lại thông tin khoản thu trên Sổ Bán Hàng

Bước 1: Vào mục Thu chi Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn…

Written by Hoang Tran
Last updated 9 months ago

Bước 1: Vào mục Thu chi

Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí thứ 4 từ trái qua). Tại mục Thu chi, để lưu lại các khoản đã chi, chọn Khoản thu.

Bước 2: Nhập thông tin khoản đã thu

Nhập các thông tin sau:

  • Số tiền đã thu
  • Chọn Chưa nhận (nếu tiền chưa về tay) hay đã nhận
  • Ngày giao dịch
  • Phân loại: mục đích chi 
  • Ghi chú: nếu cần ghi lại các thông tin liên quan đến khoản thu (không bắt buộc phải điền)
  • Ảnh giao dịch: ảnh, giấy tờ liên quan

Nhập các thông tin, ấn Tạo khoản thu mới, là bạn đã hoàn thành việc lưu thông tin khoản thu.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin

Khoản thu sau khi tạo xong sẽ được lưu lại ở lịch sử giao dịch.

Bạn có thể xóa/chỉnh sửa lại thông tin bất cứ lúc nào bằng cách Ấn vào giao dịch đó rồi chọn Xóa hoặc chỉnh sửa.

Did you find this article helpful?
Similar Articles
Cách ghi lại khoản chi trên SoBanHang

Bước 1: Vào mục Thu chi Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn…

Giải thích mọi thứ trong mục Sổ Thu Chi

Sổ thu chi là công cụ giúp bạn quản lý tài chính lãi lỗ.

Gọi hỗ trợ
Arrow-up