Trung Tâm Hỗ Trợ

Mọi thông tin bạn cần biết nằm ở đây

Cách ghi lại khoản chi trên SoBanHang

Bước 1: Vào mục Thu chi Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn…

Written by Hoang Tran
Last updated 9 months ago

Bước 1: Vào mục Thu chi

Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí thứ 4 từ trái qua). Tại mục Thu chi, để lưu lại các khoản đã chi, chọn Khoản chi.

Bước 2: Nhập thông tin khoản đã chi

Nhập các thông tin sau:

  • Số tiền đã chi
  • Chọn Chưa trả hay đã trả
  • Ngày giao dịch
  • Phân loại: mục đích chi 
  • Ghi chú: nếu cần ghi lại các thông tin liên quan đến khoản chi (không bắt buộc phải điền)
  • Ảnh giao dịch: ảnh, giấy tờ liên quan

Nhập các thông tin, ấn Tạo khoản chi mới, là bạn đã hoàn thành việc lưu thông tin khoản chi 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin

Khoản chi sau khi tạo xong sẽ được lưu lại ở lịch sử giao dịch

Bạn có thể xóa/chỉnh sửa lại thông tin bất cứ lúc nào bằng cách Ấn vào giao dịch đó rồi chọn Xóa hoặc chỉnh sửa.

Did you find this article helpful?
Similar Articles
Hướng dẫn chỉnh sửa các giao dịch thu, chi

Để chỉnh sửa thông tin giao dịch thu, chi thì đều làm chung các bước…

Cách lưu lại thông tin khoản thu trên Sổ Bán Hàng

Bước 1: Vào mục Thu chi Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn…

Gọi hỗ trợ
Arrow-up