Hướng dẫn kết nối máy in với SoBanHang

Chia sẻ bài viết:

Để kết nối máy in với ứng dụng SoBanHang, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1. Máy Android:

– Kết nối máy in Bluetooth: https://www.youtube.com/watch?v=1bkEr9OLAZ8

– Kết nối máy in Wifi/Lan: https://www.youtube.com/watch?v=shpbE9c9Nsk

2. Máy iOS

– Kết nối máy in Bluetooth: https://www.youtube.com/watch?v=0PSVDiTGd3M

– Kết nối máy in Wifi/Lan: https://www.youtube.com/watch?v=gu2i3FlRP2U

Sau khi đã kết nối bạn vào lại đơn hàng để in đơn nhé.

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: