Hướng dẫn điều chỉnh giảm khi kiểm kê hàng hoá

Chia sẻ bài viết:

Tính năng Điều chỉnh giảm được sử dụng để xuất đơn nhập kho, dùng trong trường hợp xuất hàng vì hàng bị hư hỏng, bị hủy, bán hàng trên các kênh khác (Shopee, Lazada, bán trực tiếp) .

Để Điều chỉnh giảm, bạn thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Chọn Xem thêm (1) > Kho hàng (2) > Điều chỉnh giảm (3)

Bước 2: Chọn sản phẩm, nhập số lượng (4) > Tiếp tục (5) > Tại trang Tạo điều chỉnh giảm, chọn Phân loại (6) > nhập nội dung Ghi chú (7) > Chụp ảnh (nếu có) (8) > Điều chỉnh giảm (9)

Chia sẻ bài viết: