Giá sỉ tôi đã cập nhật lên thì khách hàng có xem được không?

Chia sẻ bài viết:

Trường giá sỉ hiện sẽ không hiển thị lên website bán hàng và khách hàng của bạn sẽ không thấy được giá sỉ bạn đã cài đặt. Chỉ chủ cửa hàng và các nhân viên tạo đơn thì mới áp dụng được giá sỉ cho đơn hàng nếu khách hàng là khách sỉ bạn cần bán với giá ưu đãi. Ngoài ra tính năng hiển thị giá sỉ lên cửa hàng vẫn sẽ được cải thiện trong thời gian tới để có thể tắt hoặc hiển thị lên website tùy theo nhu cầu của chủ cửa hàng. Bạn chờ trong các bản nhật tới từ ứng dụng nhé.

Chia sẻ bài viết: