phần mềm quản lý
bán hàng thông minh

Đăng ký nhận tư vấn
Sử dụng miễn phí
7 ngày dùng Sổ Bán Hàng PRO

Đăng ký tư vấn

sỔ bÁN HÀNG

Tiện lợi trên 1 chiếc điện thoại
Dễ sử dụng
Tương tác khách hàng đa kênh

Các tính năng chính của Sổ Bán Hàng

Bán hàng đa kênh

Quản lý kinh doanh

Báo cáo & Phân tích

Chăm sóc khách hàng

Tài chính