Đăng ký bán hàng trực tuyến là như thế nào? 

Tính năng này giúp chủ shop có kinh doanh online trên ứng dụng đăng ký thông tin để ứng dụng có thể kê khai với Bộ Công Thương quản lý các tài khoản đang kinh doanh online trên ứng dụng.

*Mục đích cung cấp thông tin để quản lý