Có khách cần đặt 2 món a và b. 3 ngày sau khách đặt tiếp món c và d. Vậy thì tôi sẽ tạo đơn như thế nào?

Với các trường hợp đơn hàng cần giao và chờ nhận thêm order từ khách hàng hoặc trong quá trình lên đơn khách cần bổ sung hàng hóa hoặc bỏ bớt đi thì chủ cửa ahnfg có thể thực hiện tạo các đơn hàng giao sau/ Lưu đơn hàng này trên hệ thống trước khi thanh toán hoàn tất đơn hàng bạn có thể vào chỉnh sửa các thông tin như thêm bớt sản phẩm, số lượng bán, chiết khấu, và ghi chú cho sản phẩm/đơn hàng,…

Để thao tác chỉnh sửa đơn hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

Trang chủ > Đơn hàng > Chọn đơn ở trạng thái chờ xác nhận/đang giao > Chỉnh sửa> chỉnh sửa thông tin > Cập nhật.

(Hình ảnh minh họa)