Hướng dẫn chỉnh sửa, xoá mã khuyến mãi

Bài viết này Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn chỉnh sửa, xoá mã khuyến mãi. Cùng đón đọc nhé!

  1. Hướng dẫn chính sửa mã khuyến mãi

Bước 1: Mở trang Quản lý mã khuyến mãi

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1) > Khuyến mãi (2)

Bước 2: Chỉnh sửa mã khuyến mãi

Tại trang Quản lý mã khuyến mãi, chọn mã khuyến mãi (3) cần chỉnh sửa.

Tại trang Chi tiết khuyến mãi, bạn có thể chỉnh sửa: Tên khuyến mãi, Mã khuyến mãi, Tổng khuyến mãi, Giá trị đơn tối thiểu, Cài đặt nâng cao (4). Nhấn Cập nhật (5) để hoàn thành chỉnh sửa mã khuyến mãi.

CTA: Mở app làm ngay!

  1. Hướng dẫn xoá mã khuyến mãi

Bước 1: Mở trang Quản lý mã khuyến mại

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1) > Khuyến mãi (2)

Bước 2: Xoá mã khuyến mãi

Tại trang Quản lý mã khuyến mãi, chọn mã khuyến mãi (3) cần xoá > Xoá (4) > Xoá (5) để hoàn thành xoá sản phẩm.

Mở app làm ngay!

Các câu hỏi thường gặp

Tôi không muốn khách hàng nhìn thấy mã khuyến mãi thì làm thế nào?

Làm thế nào để tôi tạo mã khuyến mại giới hạn khách hàng được nhận?