Tôi muốn giới thiệu bạn bè sử dụng Sổ Bán Hàng

Bạn hàng tình thương mến thương, có ứng dụng hay giới thiệu bạn cùng dùng. Cả hai cùng nâng tầm chuyên nghiệp mà cả hai đều được nhận thưởng. Vui ơi là vui!

Nhưng khoan đã…

Bạn không biết làm thế nào giới thiệu bạn bè sử dụng Sổ Bán Hàng để cả hai cùng nhận thưởng?

Hãy làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở trang Giới thiệu SoBanHang

(1) Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng tại màn hình chính

(2) Nhấn Giới thiệu nhận quà (2) để mở trang Giới thiệu SoBanHang

Bước 2: Gửi lời mời sử dụng Sổ Bán Hàng

(1) Chọn Sao chép link hoặc Gửi link mời để gửi lời mời sử dụng Sổ Bán Hàng tới bạn bè qua Messenger, Zalo, SMS hoặc tin nhắn của ứng dụng khác

(2) Chọn Sao chép mã tại ô Mã giới thiệu của bạn để gửi tiếp vào lời mời sử dụng Sổ Bán Hàng vừa gửi

Khi đó người được bạn giới thiệu chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:

(1) Nhấn vào đường link trên lời mời

(2) Tải ứng dụng trên kho ứng dụng CH play hoặc App Store

(3) Đăng ký ứng dụng bằng số điện thoại hoặc bằng tài khoản mạng xã hội

Khuyến khích nên đăng ký bằng số điện thoại để bảo mật dữ liệu kinh doanh của bạn tốt nhất.

(4) Hoàn thành khai báo thông tin ban đầu bằng cách trả lời câu hỏi

(5) Nhấn Nhập mã ngay tại trang câu hỏi Nhu cầu của bạn khi sử dụng Sổ Bán Hàng?

(6) Nhập mã giới thiệu tại ô Nhập mã giới thiệu của người gửi lời mời và nhấn Xác nhận

(7) Nhấn Hoàn thành để hoàn tất đăng ký sử dụng ứng dụng Sổ Bán Hàng

Vậy là bạn đã hoàn thành giới thiệu bạn bè sử dụng Sổ Bán Hàng. Chúc bạn lan toả ứng dụng tới nhiều bạn hàng, nhận thưởng tới tấp!

Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình giới thiệu bạn bè tại Thể lệ chương trình “Giới thiệu bạn – Nhận vạn điểm thưởng”