Bán hàng trên Sổ Bán Hàng có phải đóng thuế hay bị truy vấn thuế không?

Chia sẻ bài viết:

Chủ cửa hàng bán hàng trên ứng dụng không phải đóng thuế, không phải chia sẻ doanh thu bán hàng, mà được hỗ trợ tạo một website để bán hàng online từ đó bạn có thể tích cực chia sẻ cửa hàng của mình và bán hàng tha hồ chốt đơn. Chủ cửa hàng cứ yên tâm bán hàng trên ứng dụng nhé!

Cách bán hàng trên Sổ Bán Hàng? – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: