Tác giả: Thuý Nguyễn

Read our latest blog posts

Hướng dẫn đặt lịch nhắc nợ 

Tính năng đặt lịch nhắc nợ giúp thông báo thời gian đến hạn đòi nợ hoặc trả...

Xem thêm

Hướng dẫn tạo giao dịch nợ trên Sổ Bán Hàng

Tiền của bạn phải về túi bạn. Công việc bán hàng bận rộn, bạn có quá nhiều...

Xem thêm

Quản lý sổ nợ

Tính năng Sổ nợ hỗ trợ bạn quản lý các khoản mà bạn cho khách hàng nợ...

Xem thêm

Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng trong danh sách khách hàng

Bất kỳ cửa hàng nào cũng muốn khách hàng thường xuyên quay lại mua hàng. Để đạt...

Xem thêm

Hướng dẫn xem lịch sử mua hàng của khách hàng

Mục đích quản lý khách hàng để tăng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Vì...

Xem thêm

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ tới Sổ Bán Hàng

Bạn đã cài đặt và đăng ký ứng dụng Sổ Bán Hàng, tuy nhiên trong quá trình...

Xem thêm

Hướng dẫn thêm khách hàng mới

Bạn có khách hàng mới nhưng bạn vẫn chưa biết cách thêm khách hàng đó như thế...

Xem thêm

Hướng dẫn chỉnh sửa, xoá thông tin khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng chính xác giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền lâu...

Xem thêm

Tổng quan về quản lý khách hàng 

Quản lý khách hàng giúp bạn theo dõi được danh sách các khách hàng của mình để...

Xem thêm